Контакти

+380988906456 Viber
+380665808396

        Майстер – клас 
з виготовлення та креативного просування
handmade виробів зі шкіри на базі Майстерні шкіряних виробів Kozak
за додатковою інформацією звертайтесь за номерами або ж

Напишіть нам

 

Ваше ім’я *

 Договір публічної оферти про надання послуг
  1. Загальні положення.
1.1. Фізична особа-підприємець «Цимбалюк Степан Олексійович» в особі Цимбалюка Степана Олексійовича, надалі іменований як – “Виконавець”, що діє згідно виписки з ЄДРПОУ, публікує цю публічну оферту про надання послуг.
1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://kozakcraft.com.ua, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.
1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
«Клієнт» – фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.
«Оферта» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі – «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.
«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.
«Правила поведінки» – частина цього Договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання;
«Картка» – картка з інформацією про кількість занять Клієнта.
  1. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання по організації і проведенню занять з навчання Клієнта виготовленню та креативного просування виробів із шкіри, організації та проведення культурно-мистецьких заходів за участю Клієнта і надання Клієнту інших послуг, що надаються Виконавцем (далі по тексту цього договору все вище перелічене як в сукупності, так і окремо іменується «послуги»).
2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, зазначений на Інтернет-сайті Виконавця за адресою http://kozakcraft.com.ua.
2.3. Заняття з навчання виготовленню та креативного просування виробів із шкіри, культурні заходи проводяться згідно з розкладом, встановленим Виконавцем. Виконавець доводить до відома Клієнта розклад і зміни в нього за допомогою їх розміщення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг і (або) на Інтернет-сайті Виконавця за адресою http://kozakcraft.com.ua.
2.4. Виконавець має право на власний розсуд обирати один із таких способів надання тих чи інших послуг: надання послуг групам клієнтів або надання послуг клієнтам персонально.
2.5. У разі надання послуг групі клієнтів Виконавець має право обумовити надання послуг набором достатньої для формування групи кількості клієнтів, які звернулися за наданням послуг. У разі зменшення кількості клієнтів в сформованій групі, Виконавець має право на свій розсуд перерозподілити клієнтів в інші групи або відмовитися в односторонньому порядку від надання послуг даній групі клієнтів, повернувши клієнтам сплачені грошові кошти (за винятком коштів, що належать за фактично надані даній групі клієнтів послуги).
  1. Обов’язки та права сторін.
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Надавати Клієнту послуги відповідно до цього договору.
3.1.2. Після проведення Клієнтом оплати пакету послуг на 10 та 20 занять видати Клієнту Картку з відповідною кількістю занять на ній.
3.1.3. Вести облік наданих Клієнту послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Виконавця.
3.1.4. Забезпечити заняття місцем для переодягання, освітленим приміщенням, обладнанням та матеріалами.
2.
3.2. Клієнт зобов’язується:
3.2.1. Самостійно вибирати пакет послуг, що надаються Виконавцем, своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.
3.2.2. Самостійно нести відповідальність за стан свого здоров’я, його відповідність послугам, що надаються Виконавцем і можливу шкоду для здоров’я, загострення захворювань внаслідок надання послуг, а також самостійно контролювати допустимість фізичних навантажень. Перед початком відвідування занять Клієнт зобов’язується проконсультуватися у відповідній організації охорони здоров’я про можливі обмеження і (або) протипоказання до послуг, що надаються Виконавцем. У разі медичних обмежень і (або) протипоказань до послуг, що надаються Виконавцем, в тому числі: захворювання нервової системи (епілепсія і т.д.), серцево-судинної системи, переломи, розриви зв’язок, вивихи тощо, Клієнт зобов’язується поставити до відома про це Виконавця. Явкою на заняття Клієнт підтверджує, що стан його здоров’я відповідає умовам проведення заняття. У разі якщо послуга надається неповнолітній особі, відповідальність за стан його здоров’я несуть його законні представники, які зобов’язані забезпечити виконання всіх вищевказаних обов’язків щодо такої неповнолітньої особи.
3.2.3. Клієнт розуміє, що Послугу надають професійні майстри, які мають належний рівень підготовки і стан здоров’я. Роботу з спец. технікою та продемонстровані рухи Клієнт повинен прагнути виконувати максимально безпечним для себе способом, що виключає отримання травм.
3.2.4. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг.
3.2.5. Перед кожним заняттям здійснювати запис на заняття не пізніше ніж за дві доби до його початку.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Відмовити в наданні послуг Клієнту без пояснення причин, повернувши Клієнту сплачені гроші пропорційно кількості ненаданих послуг.
3.3.2. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ, Картку).
3.3.3. Відмовити Клієнту у відвідуванні заняття у випадку здійснення ним запису на зайняття пізніше ніж за дві доби до початку зайняття.
3.3.4. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг (зокрема, змінюючи розклад). Про внесені зміни Виконавець повідомляє Клієнта за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг і (або) на Інтернет-сайті Виконавця або шляхом направлення SMS повідомлення.
3.3.5. У разі хвороби представника Виконавця, який проводить заняття, (далі – «майстер») або інших виняткових випадках, в тому числі викликаних певними обставинами, проводити заміну майстра, зазначеного в розкладі, або заміну заняття аналогічним, або перенесення заняття на інший день.
3.3.6. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Клієнта.
3.3.7. Відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків.
3.3.8. Закривати майстерню для проведення ремонтних, інших профілактичних робіт, без надання Клієнту додаткової компенсації.
3.4. Клієнт має право:
3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в кількості, сплаченому у відповідності до цього договору.
3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік-роботи Виконавця і послуг, що надаються.
3.4.2. Відмовитися від зайняття (на який ним здійснено запис) не пізніше ніж за 2 години до його початку.
3
  1. Порядок і умови надання послуг.
4.1. Місце надання послуг – м. Луцьк, вул. Президента Грушевського, 30/502.
4.2. Перед початком заняття Клієнт пред’являє адміністратору майстерні  документ, що підтверджує оплату разових послуг (квитанцію про оплату, чек або інший розрахунковий документ) або надає Картку для фіксації та списання з неї заняття.
4.3. На заняття не допускаються особи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.
4.4. Клієнт бере участь в заняттях переодягнувшись в форму одягу, відповідно до виду занять.
4.5. Під час проведення занять забороняється:
– прийом їжі, вживання жувальної гумки, куріння;
– розмови між клієнтами, які не відносяться до заняття, використання в розмовах ненормативної лексики, а також поведінка і дії, що відволікають інших клієнтів, що заважає проведенню заняття, створюють некомфортні умови для інших клієнтів.
4.6. Під час проведення занять Клієнт зобов’язаний дотримуватися чистоти і порядку в місцях проведення занять, шанобливо спілкуватися з іншими клієнтами, майстрами і адміністраторами та іншими співробітниками Виконавця і третіх осіб.
4.7. Клієнт зобов’язаний з’являтися на заняття завчасно з таким розрахунком, щоб встигнути переодягнутися і підготуватися до заняття, не затримуючи початок заняття.
4.8. Клієнт зобов’язаний безумовно і досконало дотримуватися правил поведінки, розкладу занять, плану заняття (в т.ч. встановленого режиму занять і відпочинку) і всіх вказівок і вимог майстра.
4.9. Клієнт зобов’язаний працювати з спец. технікою тільки під керівництвом і наглядом майстра.
4.10. У разі поганого самопочуття Клієнт зобов’язаний повідомити про це майстру.
4.11. Після закінчення заняття Клієнт зобов’язаний повернути інвентар в спеціально відведене місце та в належному справному стані.
4.12. Виконавець має право відсторонити Клієнта від заняття і має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання цього договору у випадках:
4.12.1. виявлення факту алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння Клієнта під час заняття;
4.12.2. виявлення факту поганого самопочуття  Клієнта, що перешкоджають проведенню заняття;
4.12.3. порушення Клієнтом вимог п. 4.4. цього договору;
4.12.4. повторного (після винесеного представником Виконавця зауваження про усунення порушення) порушення вимог п.п. 4.2., 4.5. – 4.9. цього договору;
4.12.5. запізнення Клієнта на заняття більш ніж на 15 (п’ятнадцять) хвилин.
  1. Оплата і облік послуг.
5.1 Оплата послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до прайс-листа Виконавця на послуги в готівковій або безготівковій формі шляхом:
5.1.1. придбання пакету послуг з 1 заняття, що може бути використаний протягом місяця з дати придбання;
5.1.2. придбання пакету послуг з 10 занять, що може бути використаний протягом двох місяців з дати придбання;
4
5.1.3. придбання пакету послуг з 20 занять, що може бути використаний протягом трьох місяців з дати придбання;
5.1.4. придбання пакету послуг з Мастер-класу, що може бути використаний в день його придбання.
5.2. Сторони погодилися, що в спірних ситуаціях достатнім підтвердженням кількості і вартості наданих послуг є дані статистики Виконавця.
5.3. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за сплачені Клієнтом і проведені Виконавцем відповідно до цього договору і розкладом заняття, на які Клієнт не з’явився, повідомив про скасування заняття пізніш ніж за дві години до його початку або запізнився більш ніж на 15 хвилин, незалежно від причин неявки або запізнення Клієнта, або від проведення яких Клієнт був відсторонений Виконавцем згідно з цим договором. В даному випадку послуги визнаються сторонами наданими Виконавцем належним чином.
5.4. Послуги не можуть бути передані та використані третіми особами. Після закінчення занять на Картці, надання послуг Виконавцем Клієнту припиняється.
5.5. При втраті Картки Клієнтом Виконавець відновлює Картку за наявності у Виконавця відомостей про оплату такого відновлення у розмірі 50 грн.
5.6. Розрахунки між Сторонами за цим Договором здійснюється виключно в національній валюті України.
  1. Відповідальність сторін.
6.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта у випадках неналежного виконання ним умов цього договору, правил поведінки, вимог законодавства, вказівок і вимог майстра.
6.2. Клієнт повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної його здоров’ю.
6.3. У разі заподіяння Клієнтом шкоди майну Виконавця, третіх осіб Виконавець має право вимагати від Клієнта повного відшкодування такої шкоди. Підставою для відшкодування шкоди є акт про заподіяння шкоди, складений виконавцем за участю Клієнта, який повинен з’явитися для складання акта протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця. У разі неявки Клієнта в установлений термін, Виконавець має право скласти такий акт за участю третьої особи (в разі заподіяння шкоди майну третьої особи – за участю цієї особи і за участю стороннього третьої особи), і такий акт буде обов’язковим для Клієнта, як якщо б він був складений з його участю.
6.4. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.
6.5. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору або Правил поведінки та техніки безпеки, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до відвідування занять та розірвати даний договір в односторонньому порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги такому Клієнту не компенсуються.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.
6.7. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза розумним передбачення і контролю сторін цього договору, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.
  1. Термін дії та зміна умов оферти.
7.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою http://kozakcraft.com.ua і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою http://kozakcraft.com.ua, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою http://kozakcraft.com.ua.
7.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
5
7.4. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 15 днів до дати розірвання.
7.5. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору в зв’язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.
7.6. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором.
  1. Термін дії, зміна і розірвання договору.
8.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.
8.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Клієнт не скористався послугами Виконавця протягом 3 місяців.
8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати відмови від виконання договору. При цьому датою повідомлення вважається дата передачі повідомлення Виконавцем у поштове відділення зв’язку. Договір вважається розірваним з моменту належним чином оформленої Виконавцем відмови від виконання договору.
  1. Додаткові умови.
9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
9.2. У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цим договором на Клієнта, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.
9.3. Клієнт підтверджує, що не має медичних протипоказань для відвідування даного майстер-класу.
9.4.Недійсність, нечинність одного чи декількох пунктів договору не тягне за собою нечинності чи недійсності Договору в цілому, оскільки Сторони розуміють, що Договір має юридичну силу без пункту, який визнано недійсним.
9.5. Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Клієнта: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».
9.6. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.
9.7. Для забезпечення безпеки і збереження майна в Приміщенні може здійснюватися відео спостереження, на яке Клієнт дає згоду.
  1. Реквізити Виконавця:
ФОП Цимбалюк Степан Олексійович
ІПН 3378902791
п/р 26007055526934 в ПАТ «ПриватБанк».
МФО: 303440
Платник на спрощеній системі оподаткування, група 2, не платник ПДВ.
Телефон – 0988906456